Мартин Хачикян

Мартин Хачикян

Системен администратор

Мартин Хачикян е завършил бакалавърска програма по богословие (2001 г) и магистърска програма по библеистика (2009 г.) на ОБФ на ВЕБИ, специализирал в колеж „Уитън“, Чикаго, САЩ (2004 г.) и в Международния баптистки богословски институт (IBTS), Прага, Чехия (2008 г.).