Биляна Недялкова

Биляна Недялкова

Административен секретар и завеждащ учебни дела

Биляна Недялкова е администратор, отговарящ за плавното движение на учебния процес и студентската администрация, както и стриктното спазване на програмата. Тя е свързващото звено между университета и студентите и помага за техническата поддръжка.

Завършила е Маркетинг в ПУ "Паисий Хилендарски".