Проф. д-р Милчо Ангелов

Проф. д-р Милчо Ангелов

Зам. ректор на ВДУ „Св.Тривелий“

Завършил с магистърска степен ВМЕИ - София. Има защитена докторска дисертация и хабилитации в областта на Техническите науки с педагогическа правоспособност. Има над 136 научни публикации и патента. Участва в редица научни проекти, включително и по въпросите за организация на дистанционно обучение. Притежава богат административен опит по управление на учебната дейност в областта на висшето образование.  Завършил е задочна форма на обучение Баптистки Богословски Институт (ББИ). Бил е Директор на ББИ. Работил е като началник на учебен отдел, зам. Декан и Декан на Обединен Богословски Факултет на Висш Евангелски Богословски Институт (ОБФ на ВЕБИ), а след това началник на учебен отдел и зам. Ректор на ВЕБИ. Участвал е в редица международни конференции и специализации в областта на организация и управление на богословското образование в Европа и света – Англия, Германия, Швейцария и Индия. Участвал е в работата на комисии на Европейската евангелска акредитационна асоциация (ЕЕАА - http://eeaa.eu/accreditation/) и Международната евангелска акредитационна асоциация - International Council for Theological Education (ICETE).