Д-р Камелия Славчева

Д-р Камелия Славчева

Академичен декан

Камелия Славчева е Доктор по богословие от СУ “Св. Климент Охридски”, магистър по право, декан на Висше духовно училище „Свети Тривелий“, секретар на Обединени евангелски църкви, секретар на Националния съвет на религиозни общности в България. Участва в множество международни научни проекти и конференции по въпросите за правата на човека в православната и протестантската традиция, междурелигиозния диалог, както и проблеми свързани с отношенията между църква и държава, защитата на човешките права и социалната мисия на църквата. Като преподавател в Нов български университет през последните години разработва университетски курсове като „Права на човека: църковно-правни аспекти“, „История на религиозните права в България. Европейски паралели“, „Държава и църква в комунистическите и некомунистическите държави на Балканите“. Автор е на книги, монографии и студии, сред които „Правата на човека: църковно-правни аспекти“ (2015), „Християнското разбиране за човешките права — някои трудни въпроси“ (2015) и на други публикации в научни сборници и периодични издания. Специализирала в Международна баптистка богословска семинария, (2008 — 2012), Прага, Чехия; колеж „Уитън“, Чикаго, САЩ, (2009); Ирландско училище по икуменизъм на колеж „Тринити“, Дъблин, Ирландия, (2010); Институт „Хагай“ Мауй, Хаваи, САЩ, (2014); GMI Атланта, Джорджия, САЩ, (2015).