Алекс Цветков

Алекс Цветков

Ръководител "Дистанционно обучение"

Алекс Цветков е преподавател по „Мениджмънт“ и отговаря за ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ във Висше духовно училище „Св. Тривелий“. Има магистърска степен по икономика от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ — Свищов, специалност „Мениджмънт“ и бакалавърска степен от Университета за национално и световно стопанство – София, специалност „Финанси“. Специализирал е „Професионално съветване“ във ВДУ „Св. Тривелий“ и „Лидерство основано на ценности“ в Wheaton College, IL, USA.

Бил е стажант в Българска народна банка и UNIQA Insurance Group, а от 2006 до 2008 година работи като консултант за ING - International Netherlands Group.

От 2013 година е един от българските делегати на ежегодния Европейски лидерски форум.

Алекс е сертифициран лектор към международните организации Crown Financial Ministries и EQUIP International и от 2009 година провежда обучения и консултации в областите: управление, кариерно ориентиране и личностно израстване.