Критично мислене

доц. д-р Паруш Парушев

3-6 октомври, 18 до 21 ч.

Курсът “Критично мислене” предполага задълбочено изучаване на процеса на критическо мислене. Да се мисли критическо означава да се прилагат съзнателни усилия да се оценява постоянно (с внимание и към детайлите), както процеса на нашето собствено мислене, така и на мисленето на другите. Целта е да се постигне по-добро взаимно разбиране: не само да се слуша, но и да се чуе събеседника или опонента. Независимо от думата „критичен” в названието на тази дисциплина, критическото мислене предполага положителна аналитична нагласа на ума: аналитично, структурно, логично, аргументирано, обосновано, информирано мислене.

За записване пишете на infotrivelius@gmail.com. Таксата за слушатели е 85 лв.