Миротворство и общуване

д-р Корнелия Раймър

9-12 октомври, 18 до 21 ч.

На вниманието ви представяме и първият ни курс в магистърската програма по Духовно развитие и християнско консултиране (Душегрижителство. Кризисна интервенция).
Комуникацията за изграждане на мира има за цел не само да разреши или намали конфликтите, но и да насърчи взаимоотношенията ни като цяло. Ненасилственото поведение също оформя характера ни и възгледа ни за другите хора. В този курс разглеждаме инструменти, които да ни помогнат да създадем здрави, устойчиви взаимоотношения и да предотвратим обиди срещу нас (или трета страна) по нежен, комуникативен начин, който в същото време изобразява характера на Христос.

За записване пишете на infotrivelius@gmail.com. Таксата за слушатели е 85 лв.