Прием в Катедра по Богословие

 1. Попълнен формуляр за кандидатстване
 2. Изпит (Hе за едногодишна програма)
 3. Копие от приложими документи (напр. Диплома за средно и/или висше образование)
 4. Две снимки
 5. Такса за кандидатстване – 20 лв
 6. Събеседване
 7. Препоръчително писмо

Краен срок за записване: 18.09.2023

Прием в Катедра по Християнско консултиране

 1. Попълнен формуляр за кандидатстване
 2. Изпит (Hе за едногодишна програма)
 3. Копие от приложими документи (напр. Диплома за средно и/или висше образование)
 4. Две снимки
 5. Такса за кандидатстване – 20 лв
 6. Събеседване

Краен срок за записване: 18.09.2023

Свържете се с нас, за да кандидатствате днес!