РЪКОВОДСТВО

ВДУ „Свети Тривелий” се управлява от борд на директорите. Членовете на борда са обединени в общо убеждение и са отговорни за поддържането на мисията и визията на училището и да иска редовен отчет от екипа. Функцията на борда се отнася до финансови, правни и духовни въпроси. Настоящите членове на борда включват:

Д-р Дейвид Свийн
Робърт Фабер
Стоян Лалев

ЕКИП

Ректор: Доц. д-р Паруш Парушев
Декан – Богословие: д-р Даниел Патерсон
Декан – Християнско консултиране: д-р Камелия Славчева
Административен секретар: Биляна Недялкова

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ПРОФ. МИЛЧО АНГЕЛОВ

Квалификации: магистърска степен (Технически университет София); Доктор и хабилитация (технически науки, педагогика)
Преподавани предмети: Християнско образование

РЕБЕКА ФАБЕР

Квалификации: бакалавър (British Literature, Teaching, Wheaton College, USA); магистърска степен (Theology, Wheaton College, USA); магистърска степен (лингвистика, Wheaton College, USA); PhD Candidate (Патристика, Софийски университет, Bulgaria)
Преподавани предмети: Църковна история

РОБЪРТ ФАБЪР

Квалификации: бакалавър (English, Dartmouth College); Магистър (Theology, Wheaton College, USA)
Преподавани предмети: Стар завет; Археология

ЛЮПЧО КОЛЕВСКИ

Преподавани предмети: История на Църквата; Богословие на култовете и религиите; История на християнството в България; Въведение в източното православие

Д-Р ГАРИ ЛЕЙН

Квалификации: Разширено обучение за съветник по ученичество (Grace Ministries International); Доктор Хонорис Кауза (ВДУ „Св. Тривелий“)
Преподавани предмети: Пастирска грижа; Консултиране – процесът на консултиране; Депресия, хомосексуализъм и църквата; Брачно консултиране; самоубийство; Мир – как да защитим и пазим сърцето и ума; Емоционална интелигентност; Безпокойство и скръб; Живот чрез вяра; Сексуално насилие, съзависимост, вина и срам; Обучение за родителство

ДОЦ. Д-Р ПАРУШ ПАРУШЕВ

Квалификации: BS/MS, PhD (Scs); M.Div.; Доктор (Th)
Преподавани предмети: Нов завет; История на философията; Етика; Критично мислене.

Д-Р ДАНИЕЛ ПАТЕРСOН

Квалификации: B.Ed. (JCU Townsville, Australia); M.Ed. (JCU Townsville, Australia Queensland); M.Div. (TTC, Perth, Australia); MA (University of Nottingham, UK); PhD (Aberdeen University, UK)
Преподавани предмети: Систематично Богословие; Херменевтика; Омилетика; Богословие на Реформацията.

ПРОФ. д-р ЙОХАНЕС РАЙМЪР

Преподавани предмети: Пастирска грижа; Мисиология

Д-Р КАМЕЛИЯ СЛАВЧЕВА

Квалификации: магистър по право; Доктор по богословие, Софийски университет
Преподавани дисциплини: Основи на правото; Права на човека и религиозни свободи; Консултиране

Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЙКОВ

Преподавани предмети: Новия завет

Д-Р НАДЯ СТОЙКОВА

Квалификации: бакалавър по социални дейности; магистър по управление на социалната работа (СУ); Доктор (Социални дейности и педагогика, Софийски университет)
Преподавани предмети: Консултиране

ЮЛИЯ УБЕЙВОЛК

Квалификации: B.Th. (Санкт-Петербургски християнски университет); Лицензиант по психология (Молдoвски държавен педагогически университет); Магистър по психология (Молдoвски държавен педагогически университет)
Преподавани предмети: Консултиране – Арт терапия на практика; Как да възстановим разрушеното; Как да не се самоунищожа; Практическа помощ за бежанци

ДОЦ. Д-Р ТОДОР ВЕЛЧЕВ

Квалификации: доктор (PhD)
Преподавани предмети: Стария завет; Археология; Апологетика; Комуникации и масмедии; Християнство и култура

КРЕЙГ УАЙРЪНС

Квалификации: бакалавърска степен (математика, California Polytechnic State University); Магистър (GlobalLeadership, Fuller Theological Seminary)
Преподавани предмети: Тълкуване на Стария завет; Евангелизаторство; Ученичество