Sorry, this entry is only available in български.

Програмата предлага:

  • Преминаване през съветнически процес за себепознание и саморазвитие
  • Преминаване през лично, духовно пътуване и познаване на Бога
  • Дълбоко познаване на Христос като Животът
  • Време за лична връзка с Христос (лично преобразяване)
  • Подобряване на междуличностните взаимоотношения

Завършилите програмата:

  • Са екипирани и подготвени за служение и християнско консултиране
  • Са екипирани да споделят истината
  • Са способни да провеждат тренинги за християнско консултиране

Тази програма дава на студентите умения в християнското консултиране с акцент върху практическите умения в консултирането за саморазвитие, подобряване на междуличностните отношения и брака. Тя се фокусира върху ключовите християнски аспекти на идентифициране в Христос, централно място на кръста, закон и благодат, разкаяние и предаване, приемане, страдание, прошка, освобождение, съзависимост, вина и срам. Целта е личностно развитие, познаване на Бог и придобиване на практическите умения и техники в християнското консултиране.

Програмата търси отговори на екзистенциалните въпроси “Кой съм аз?”, “Кой е Бог?”, “Къде отивам?”, “С кого?”

Курсове

22-23, 26-27 февруари | Съветнически процес | д-р Камелия Славчева и Славица Стоевска
Запознанство | Уязвимост | Плът | Понятие за Бог | Описание на миналото

1-14 март | Приемане и съзависимост | Славица Стоевска и д-р Камелия Славчева
Приемане | Вина и срам | Страдания | Съзависимост

8-11 април | Идентичност | Петър Кирчев
Закон и благодат | Централност на кръста | Сигурност

7-10 май | Възстановяване след травми – Свобода в Христос | проф. Гари Лейн
Травма | Скръб | Аборт |Израсни свободен | Пълно предаване

27-30 май | Себепознание и саморазвитие | д-р Камелия Славчева и Славица Стоевска

 

Обучението се провежда онлайн или на живо четири дни в месеца (понеделник-четвъртък).

Такса за специализация – 510 лв.
Такса за магистърска програма – 710 лв.
(5% отстъпка при предварително заплащане до 23.02.2024 г.)