(български) Покана за курс “Патрология” 17-21 юни 2024

Sorry, this entry is only available in български. Заповядайте на предстоящия ни курс “Патрология” с лектор Люпчо Колевски. Курсът “Патрология” има за цел да даде основно знание за делото и богословието на Църковните отци. Това ще включва ранните християнски писатели (апостолските мъже и апологети); източните отци, западните отци, както и византийските богослови от средновековието и … Read more …

(български) Покана за курс “Себепознание и саморазвитие” 27-30 май 2024

Sorry, this entry is only available in български. Заповядайте на предстоящия ни курс “Себепознание и саморазвитие” с лектори д-р Камелия Славчева и Славица Стоевска. Курсът е част от специализацията “Душегрижителство” и Магистърска програма “Духовно развитие и Християнско консултиране”. Курсът ще се провежда едновременно на живо и online, така че записалите се могат да участват и … Read more …

(български) Курс “Обща история на църквата – I част” 20-23 май 2024

Sorry, this entry is only available in български.   Заповядайте на предстоящия ни курс “Обща история на църквата – I част” с лектор Люпчо Колевски. Курсът “Обща история на църквата – I част”  разглежда историята на църквата до средновековието. Това не е историята на определена деноминация, но на цялата християнска църква, която води своето начало … Read more …

(български) Курс “Възстановяване след травми” 07-10 май 2024

Sorry, this entry is only available in български. Заповядайте на предстоящия ни курс “Възстановяване след травми – Свобода в Христос” с лектор проф. Гари Лейн Курсът е част от специализацията “Душегрижителство” и Магистърска програма “Духовно развитие и Християнско консултиране”. Курсът ще се провежда едновременно на живо и online, така че записалите се могат да участват … Read more …

(български) Курс “Въведение в догматичното богословие” 22-26 април 2024

Sorry, this entry is only available in български. Заповядайте на предстоящия ни курс “Въведение в догматичното богословие” с лектор д-р Даниел Патерсон. Това е курс на базово ниво, който разглежда задачата (какво е теология?), метода (как подхождаме към теологията?) и важността на теологията (каква е „формата“ й?). До края на този курс студентите ще разберат … Read more …

(български) Покана за курса “Старозаветно богословие” 15-19 април 2024

Sorry, this entry is only available in български. Вие сте сърдечно поканени да присъствате на едноседмичен курс, от 15 до 19 април 2024 г. (понеделник –петък), да изследваме тези въпроси с Флетчър Крилман. Той наскоро направи следдипломно обучение, разглеждайки използването на конкретни текстове от Стария завет в 13-те писма на Павел. От 2020 г. живее … Read more …

(български) Покана за курса “Идентичност” | 8-11 април 2024 | 18:00-21:00 ч.

Sorry, this entry is only available in български. Заповядайте на предстоящия ни курс “Идентичност” с лектори Петър и Нели Кирчеви. Курсът е част от специализацията “Душегрижителство” и Магистърска програма “Духовно развитие и Християнско консултиране”. Някои от основните теми в курса са: Закон и благодат, Централност на кръста, Сигурност и др. Курсът ще се провежда едновременно … Read more …

(български) Специализация Душегрижителство

Sorry, this entry is only available in български. Програмата предлага: Преминаване през съветнически процес за себепознание и саморазвитие Преминаване през лично, духовно пътуване и познаване на Бога Дълбоко познаване на Христос като Животът Време за лична връзка с Христос (лично преобразяване) Подобряване на междуличностните взаимоотношения Завършилите програмата: Са екипирани и подготвени за служение и християнско … Read more …