Sorry, this entry is only available in български.

Заповядайте на курса „Семейна кризисна интервенция“ на 5, 6, 8 и 9 февруари 2024 г. (понеделник, вторник, четвъртък и петък), който ще бъде от 18 до 21 часа в Zoom. Имаме честта и привилегията да имаме гост-преподавател – Дейвид Ван Дюк, който е доцент по брачна и семейна терапия и Директор на програмата за брачна и семейна терапия в Wheaton College, САЩ.

Този курс въвежда студентите във фокуса на семейната терапия при работа с кризисни ситуации. Разглежда как да мислим цялостно и ще намерим отговори за въпросите: Как да оценяваме кризисни ситуации? Какви интервенции могат да бъдат полезни? Кога да насочим или прекратим терапията? Специално внимание е отделено на това как вярата и опитът на християнските консултанти могат да повлияят на процеса.

Ден 1: Работа при семейни кризи: Разбиране и оценка
Ден 2: Похвати за семейна терапия
Ден 3: Аз-ът на терапевта
Ден 4: Приключване