Sorry, this entry is only available in български.

 

Заповядайте на предстоящия ни курс “Обща история на църквата – I част” с лектор Люпчо Колевски.

Курсът “Обща история на църквата – I част”  разглежда историята на църквата до средновековието. Това не е историята на определена деноминация, но на цялата християнска църква, която води своето начало още от Новия Завет.

В този курс студентите ще се запознаят с най-важните личности, събития, движения и проблеми, които са повлиявали развитието на църквата. Също така те ще разберат ролята на Божието провидение в историята, начина, по който светът и църквата си повлияват взаимно, както и развитието на християнската мисъл и доктрина. Занимавайки се с историята на църквата, човек може да разбере миналото и настоящето й, както и да осъзнае различията между отделни християнски църкви и традиции. Това може да допринесе за избягването на подобни грешки, направени в миналото, а също така би помогнало за междухристиянски диалог.

Курсът ще се провежда едновременно на живо и online, така че записалите се могат да участват и дистанционно чрез Zoom.

Кога? 20-23 май 2024, от 18 до 21 ч.

Такса за слушатели: 85лв.

За подробна информация и записвания, пишете ни на:
infotrivelius@gmail.com