Sorry, this entry is only available in български.

Вие сте сърдечно поканени да присъствате на едноседмичен курс, от 15 до 19 април 2024 г. (понеделник –петък), да изследваме тези въпроси с Флетчър Крилман. Той наскоро направи следдипломно обучение, разглеждайки използването на конкретни текстове от Стария завет в 13-те писма на Павел. От 2020 г. живее във Враца, България.

Исус каза на религиозните водачи по време на живота си тук: „Вие изследвате Писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот и те са, които свидетелстват за Мен…“ (Йоан 5:39). Амин! Обаче думите на Исус повдигат още повече въпроси за християните днес:

  • Как старозаветните писания сочат към Него?
  • Кои книги от Стария завет сочат към Него?
  • Защо изобщо наричаме колекцията от 39 книги „Стария“ или „Вехтия“ завет?
  • Има ли Старият завет всеобхватна тема или структура, която може да ни помогне да го осмислим – или това би ограничило неговото богатство?

Изучаването на дисциплината СТАРОЗАВЕТНО БОГОСЛОВИЕ  цели да се получат основни богословски знания за религиозното съдържание на старозаветните книги. Учебният план е свързан с останалите дисциплини от раздела БИБЛЕЙСКО БОГОСЛОВИЕ и е надграден върху редица дисциплини от останалите раздели.

Курсът ще се провежда едновременно на живо и online, така че записалите се могат да участват и дистанционно чрез Zoom.

Кога?  15 – 19 април 2024 г., от 18 до 21 ч.

Такса за слушатели: 85лв.

За подробна информация  и записвания, пишете ни на:

infotrivelius@gmail.com