На 17 ноември 2023 г. се проведе защита на дипломни работи на випуск 2023 г. Бяха защитени следните дипломни работи: „Психологическа подкрепа при сексуално насилие над деца“, „Единството в Троицата и в Църквата – основа на християнския живот и служение по Евангелието на Йоан гл. 17“, „Опровергаване на скептицизма към Божиите обещания“, „Страхът от Господа“ и „Основни доктрини на исляма и полемика срещу тях“
Честито на Евгения Кирилова, Виктория Петрова, Саше и Симона Симоновски и Виктор Алексиев! На добър час!

„И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги кръщавайте в името на Отца и Сина, и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И, ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на века.”