Покана за курс “Патрология” 17-21 юни 2024

Заповядайте на предстоящия ни курс “Патрология” с лектор Люпчо Колевски. Курсът “Патрология” има за цел да даде основно знание за делото и богословието на Църковните отци. Това ще включва ранните християнски писатели (апостолските мъже и апологети); източните отци, западните отци, както и византийските богослови от средновековието и представителите на исихазма. Курсът ще даде на студентите … Прочетете повече…

Покана за курс “Себепознание и саморазвитие” 27-30 май 2024

Заповядайте на предстоящия ни курс “Себепознание и саморазвитие” с лектори д-р Камелия Славчева и Славица Стоевска. Курсът е част от специализацията “Душегрижителство” и Магистърска програма “Духовно развитие и Християнско консултиране”. Курсът ще се провежда едновременно на живо и online, така че записалите се могат да участват и дистанционно чрез Zoom. Кога?  27 – 30 май … Прочетете повече…

Курс “Обща история на църквата – I част” 20-23 май 2024

  Заповядайте на предстоящия ни курс “Обща история на църквата – I част” с лектор Люпчо Колевски. Курсът “Обща история на църквата – I част”  разглежда историята на църквата до средновековието. Това не е историята на определена деноминация, но на цялата християнска църква, която води своето начало още от Новия Завет. В този курс студентите … Прочетете повече…

Курс “Възстановяване след травми” 07-10 май 2024

Заповядайте на предстоящия ни курс “Възстановяване след травми – Свобода в Христос” с лектор проф. Гари Лейн Курсът е част от специализацията “Душегрижителство” и Магистърска програма “Духовно развитие и Християнско консултиране”. Курсът ще се провежда едновременно на живо и online, така че записалите се могат да участват и дистанционно чрез Zoom. Кога?  7 – 10 … Прочетете повече…

Курс “Въведение в догматичното богословие” 22-26 април 2024

Заповядайте на предстоящия ни курс “Въведение в догматичното богословие” с лектор д-р Даниел Патерсон. Това е курс на базово ниво, който разглежда задачата (какво е теология?), метода (как подхождаме към теологията?) и важността на теологията (каква е „формата“ й?). До края на този курс студентите ще разберат значението на стабилното догматично богословие за развитието на … Прочетете повече…

Покана за курса “Старозаветно богословие” 15-19 април 2024

Вие сте сърдечно поканени да присъствате на едноседмичен курс, от 15 до 19 април 2024 г. (понеделник –петък), да изследваме тези въпроси с Флетчър Крилман. Той наскоро направи следдипломно обучение, разглеждайки използването на конкретни текстове от Стария завет в 13-те писма на Павел. От 2020 г. живее във Враца, България. Исус каза на религиозните водачи … Прочетете повече…

Покана за курса “Идентичност” | 8-11 април 2024 | 18:00-21:00 ч.

Заповядайте на предстоящия ни курс “Идентичност” с лектори Петър и Нели Кирчеви. Курсът е част от специализацията “Душегрижителство” и Магистърска програма “Духовно развитие и Християнско консултиране”. Някои от основните теми в курса са: Закон и благодат, Централност на кръста, Сигурност и др. Курсът ще се провежда едновременно на живо и online, така че записалите се … Прочетете повече…

Специализация Душегрижителство

Програмата предлага: Преминаване през съветнически процес за себепознание и саморазвитие Преминаване през лично, духовно пътуване и познаване на Бога Дълбоко познаване на Христос като Животът Време за лична връзка с Христос (лично преобразяване) Подобряване на междуличностните взаимоотношения Завършилите програмата: Са екипирани и подготвени за служение и християнско консултиране Са екипирани да споделят истината Са способни … Прочетете повече…