Такси за обучение по богословие

Слушатели: 85лв на курс

Едногодишна програма: 510лв на семестър

Бакалавър по богословие: 510лв на семестър

Магистър по богословие: 710лв на семестър

Такси за обучение за християнско консултиране

Слушатели: 85лв на курс

Едногодишна програма: 510лв на семестър

  • Консултиране по родителски отношения
  • Семейни отношения и брачни консултации
  • Духовно развитие и християнско консултиране
  • Живот в благодат (част 1)
  • Живот в благодат (част 2)

Магистър по богословие (Християнско консултиране и духовно развитие): 710лв на семестър

Магистър по богословие (Логотерапия и екзистенц анализ): 900лв на семестър

 

Забележка: Всички семестриални и курсови такси ще получат 5% отстъпка при предварително плащане (освен по Магистър по богословие – Логотерапия и екзистенц анализ)